Vores primære mål er at rådgive dig som landmand, bidrage til at du kan træffe de rigtige beslutninger for dine fremtidige investeringer, samt gøre det enkelt for dig at kommunikere til andre fx banken, dit gårdråd, samarbejdspartnere mv.

Fra 1. januar 2021 har EU indført ESG-krav (Environemt, Social og Good governance). Det er en række parametre, som alle bedrifter fremadrettet skal måles på og kategoriseres efter i henhold til den grønne omstilling.
Det er derfor hensigtsmæssigt at tænke ESG ind som en del af din årsrapport. Siden 2017 har EU arbejdet på sort og grøn taksonomi, hvor du som landmand bliver målt på, hvor stor miljøeffekt, du bidrager med – og det er de krav, som nu rammer alle virksomheder i Danmark.

For både landbrug og fødevareproducenter betyder ESG-kravene, at man nu bliver målt på følgende parametre:

• Miljømæssige indsatser: Biodiversitet og miljøtiltag
• Sociale indsatser: Ledelse, arbejdsmiljø og rekruttering
• Økonomiske indsatser: Strategi, budget, årsregnskab m.m.

image

CO2 ift. Scope 1,2 og 3

Det er en måde at kategorisere de forskellige måder af virksomhedernes CO2 emissioner ud fra de handlinger virksomheden gør og ift. den bredere værdikæde. Det har været kendt siden 2001 og bliver mere og mere udbredt. Typiske kommer krav om dokumentation heraf fra værdikæden frem for lovgivningen, så vil du sikre sig de samme eller bedre afsætningsmuligheder og priser for dine varer, så er det nu at du skal styrker din viden og forberede dine svar.

  • Scope 1: Det er den Co2 som virksomheden udleder direkte via egne faciliteter som bygninger og produktionsanlæg.
  • Scope 2: Det er den indirekte Co2 udledninger fra den energi, som virksomhedens køber og anvender til drift og produktion (Up stream)
  • Scope 3: Omfatter alle andre indirekte udledninger, som ikke er direkte inkluderet i Scope 1 og 2. Det er hele selskabets værdikæde og inkludere fx underleverandører af produkter og services. FX råvarer, indkøb, brændstof, affald, medarbejder pendling, lejede aktiver etc.

Det kan virke simpelt at måle en virsksomheds CO2 aftryk, men i praksis er det en meget vanskelig manøvre.

Landbrugsdata – landmandens samarbejdes partner ift. synliggørelse af den reelle indsats – start med selv at blive bevidst om din egen indsats

Landbrugsdata gør det let at synliggøre og sætter streg under, at de danske landbrugsvirksomheder tager initiativer og ønsker at bidrage positivt til den grønne omstilling og til miljøforbedringer i Danmark.

Mange landmænd er ikke bevidste om, at mange af deres gennemførte og igangværende investeringer har betydelige godkendte effekter fra myndighedernes side. En del bliver forblændet at politiske udmeldinger som ”Nu skal landbruget også i gang med klimainvesteringer” – 2030 målet dækker fra 1990-2030 og det er svært at genskabe hele historikken, men ikke for de sidste 10 år. Det overrasker langt største delen af vores kunder, når de indser, hvor meget de faktisk har gjort. Landbrugsdata gør det enkelt at svare på de mange svære spørgsmål som den enkelte landmand mødes af fx ift. banken, forretningsplanen, lån, tilskud mv.

Vores viden og årelange erfaring sammenkoblet med de data, som vi har i databasen, kan skabe værdi for dig på en række øvrige områder, hvor kravene om målinger, dokumentation, samt   hvor dine samarbejdspartnere, bank og myndigheder hele tiden har markant stigende forventninger til at du som landmand kan svarer på vegne af din bedrift. Det er eksempelvis ift. CO2 udledning ud fra de nationale principper, Disclosure-krav fra EU, OECD’s 14 Klimamål som gradvist implementeres fra 2022 men der er og kommer hele tiden flere krav til.

For dig får det betydning ift. din indtjening, dine lånemuligheder, din ejendomsværdi og salgsværdi mv. Maksimer værdien fremadrettet.

Vi kan sammen med dig bruge Klimapasset til at styrke dine muligheder fremadrettet på mange forskellige måder og i mange sammenhænge.