Vi leverer konsulentydelser og software as a service af høj kvalitet som opfylder dine forventninger
image

Vi arbejder for at optimere investeringskapitalen i landbruget, så vi som samfund får mest klimaeffekt for pengene. Vi vil levere analyser og
rådgivning til vores kunder som giver overblik, værdi, og tryghed. Vi vil bidrage til at bygge flere, bedre og stærkere broer mellem landbruget, den finansielle sektor og myndigheder, som hjælper til at spille alle partner bedre gennem øget indsigt baseret på fakta. Vi er og vil fortsat være uafhængige, men ikke uvildige.

Der er en udfordrende informationskløft mellem Landbruget og landbrugets partnere – herunder fødevarevirksomheder, banker, investorer, myndigheder, tænketanke, konsulenthuse og forskningsmiljøer rundt om i landet. Landbrug bliver hurtigt komplekst, men når det løftes op til kendte begreber, så behøver det ikke at være svært. Vi indsamler data og bruger det til at se mønstre, som letter de beslutninger og spørgsmål, som er svære at finde svar på som fx:

  • Hvilke tiltag giver mening at gennemføre i de danske landbrug ud fra et økonomisk og et klimamæssigt perspektiv?
  • Hvad spænder ben for tiltagenes gennemførsel i praksis?
  • Hvilke incitamenter ligger der politisk på de forskellige ESG-områder og hvor realiserbare er de?
  • Hvad kan sættes som minimumskrav for de forskellige landbrugs segmenter baseret på størrelse og produktionsgren?
  • Hvordan opstiller vi gode case-eksempler at konkretisere på?
  • Hvordan kan vi indarbejde CSRD mål (EU’s bæredygtighedskrav) for vores landbrugsportefølje?

Det er spørgsmål som vores datagrundlag kan give uddybende svar på.

NYHEDER & ARTIKLER

image

Vi leverer konsulentydelser af høj kvalitet som opfylder dine forventninger