Kunstig intelligens kan hjælpe os videre

  • Kunstig Intelligens kræver tilstrækkelig visioner, viden og indsigt for at udvikle noget værdiskabende for landbruget, men udviklingen er i fuld gang. Det kan være ift.:
  • Opgaven for virksomhederne i relation til bæredygtighedsrapportering er enorm, og det er vigtigt at gå tidligt i gang, da det tager tid at samle de relevante informationer. Der bliver behov for øget indsamling af data samt allokering af flere ressourcer i form af tid, personale og økonomi til rapporteringsprocessen. Her vil øget dataindsigt, vores indsigt og overblik kunne give langt hurtigere, billigere og bedre svar end mange tror.
  • Opgaven med at styrke og sikre rentabiliteten i den primære fødevareproduktion i forhold til hard-core økonomi, som investering, afkast og risiko, samt fremtidssikring, hvor landbrugssektoren skal op i et nyt gear.
  • Opgaven med samfundsstrukturerne med skatter, afgifter og incitament strukturen for CO2 beskatning i Landbruget for at ramme nogle (mere) hensigtsmæssige implementerbare løsninger.
  • Det kan være ift. at løfte indsigten i effekter, investeringsbehov og grønne finansielle produkter med fokus på landbruget og dansk fødevareproduktion.
  • At tilvejebringe et godt og detaljeret datagrundlag at analysere og fremskrive på.
  • Hvilke tiltag har reelt set været gennemført med succes frem til nu og hvilke effekter er allerede indsamlet.
  • Opstille scenarier og/eller etablere kontakt til landmænd, som er villige til at lægge alle tal på bordet, som forskerne eller tænketankene gerne vil se.

Landbrugsdata er i gang med forskellige offentlige og private aktører, nationalt og internationalt for at skabe og videreudvikle produkter, som giver mening for landmanden, for virksomheder og for samfundet.

Har du kompetencer, unik viden eller gode ideer til noget, som kan skabe værdi og bringe os videre, så Kontakt Os og lad os se, om vi skal videre sammen.