Hvis du ikke er landmand, men har brug for data som virksomhed, myndighed, uddannelsesinstitution mv, så har vi mange muligheder for at lave dataudtræk og analyser, som kan hjælpe dig videre. Kontakt os og fortæl om dine ønsker for data og lad os se på hvilke løsningsmuligheder der er.

I Landbrugsdata er det vores mål at arbejde tæt sammen med landbrugets samarbejdspartnere – herunder banker, investorer og forskningsmiljøer rundt omkring i landet. Derudover er vi i dialog med politikere på både nationalt og lokalt niveau, tænketanke og konsulenthuse.

Hos Landbrugsdata arbejder vi med de professionaliseringskrav, som landmændene står over for i forhold til banker, compliance og gårdråd/bestyrelser.

Vi har fokus på at etablere effektive styringsredskaber, der giver banken indsigt og forståelse af landbrugets drift og udviklingsplan. ”Landbrugsdata” har også fingeren på pulsen i forhold til de fremtidige ændringer i hektartilskud og CO2-krav, som får afgørende indflydelse på den fremtidige værdiansættelse af landbrugsejendomme.

Vi hjælper helt konkret landmændene med:

 • Bedre bundlinje i landbruget
 • Omlægning af virksomhedsform
 • Udvikling og opstramning af forretningsmodel
 • Øget debitorstyring og arbejdskapital
 • Tydelig risikovurdering og operationel handlingsplan

I vores samarbejde med banker er opgaverne fx:

At komme med en 2.opinion vedr. bankens fortsatte engagement med en konkret kunde ift. at styrke og styre bankens risikoprofil.

Det er vigtigt, at alle parter optimerer den grønne profil.  For landbrugskunderne, gælder det om at banken let kan sætte den enkelte kunde i relation til et validt benchmark ved f.eks. nye låneansøgninger. Hvis bankrådgiveren direkte i dialogen med kunden, kan sikre sig at der ikke økonomisk sikres lånekapital til de vigtigste klimatiltag (som har været kendt i den sidste 10 år), som kunden ikke har gennemført eller er opmærksom på, før banken giver grønt lys til en ”nice to have” investering.

At give en medarbejdergruppe et kompetenceløft ift. situationen for en eller flere landbrugstyper for at drøfte muligheder, risici og niveau af ekstern udviklingskapital.

I vores samarbejde med forskere og tænketanke er opgaverne fx:

 • At tilvejebringe et godt og detaljeret datagrundlag at analysere og fremskrive på.
 • Hvilke tiltag har reelt set været gennemført med succes frem til nu og hvilke effekter er allerede indsamlet.
 • Opstille scenarier og/eller etablere kontakt til landmænd, som er villige til at lægge alle tal på bordet, som forskerne eller tænketankene gerne vil se.

I vores samarbejde med myndigheder og konsulenthuse kan opgaverne fx være:

 • Bidrage med hurtigt at fremskaffe et uvildigt, faktabaseret datagrundlag, som kan bruges til at I selv kan evaluere og videreudvikle incitamentsstrukturen.
 • Gennemføre en før-analyse hurtigt og effektivt, så jeres generelle viden får et løft og et central realitetstjek
 • Få klarhed over hvilke tiltag, som har været succesfulde og hvor myndigheder, forskere og landmændene fik taget det store skrit ift. klimaindsatsen og prøve at kopiere det til nye tiltag som virker?
 • Tag ved lære af de mange tiltag, som gik op i bureaukrati og spildte ressourcer, se mønstrene og udgå at lave for mange af disse fremadrettet.