Kom videre med EU Taksonomiforordning og de 1144 datapunkter.Vær proaktiv ift. EU regel Tsunami som er på vej ift. effekter og grønne tiltag i landbruget

For virksomheder som har landmænd som underleverandører er det sjældent tilstrækkeligt at have en tæt dialog med de største landmænd. Ofte er det mere vanskeligt at udarbejde en spørgeguide til den brede leverandørgruppe, men typisk rigtig svært, når de svar man modtager fra leverandørerne, er utilstrækkelige. Vi har en unik datadreven indsigt, som kan skabe værdi ift. den politiske dagsorden, Verdensmålene og den bæredygtighed rapportering som større virksomheder er underlagt fra EU Taksonomiforordning med de 84 oplysningsområder og 1144 datapunkter, som kun er begyndelsen på EU regeltsunami omkring Klimaindsatsen.

Det er let nok at identificere de relevante klimamål, samt et ambitionsniveau om at være CO2 neutral i 2050 – men hvad så, når man går i stå?

Med den seneste vedtagelse af ESG krav og standarder og implementeringsplanen er der blevet sat yderligere skub i indsatsen hos stort set alle større virksomheder. Jagten på data og indsigt er i fuld gang, men svarerne er ofte vanskelige af finde. Typisk igangsættes et program med fokus på underleverandører og bæredygtighed, som skal synliggøre status, vise reduktioner og tage medansvar for nye klimamål.

image
image

Hos Landbrugsdata har vi et stort valid og repræsentativt datagrundlag, som I kan bruge til at målrettet jeres spørgeguide, validere jeres indsamlede data og supplere op, hvor I har brug for mere tyngde for at komme videre. Vi har unik indsigt i alle ESG-områderne ift. Landbruget, og er særligt stærke på miljøforhold ift.   klimaændringer, forurening, vandforbrug, grundvands ressourcer, biodiversitet og økosystemer og cirkulær økonomi. Vi har indsigt i rigtig mange konkrete tiltag i landbruget, som let kan segmenteres til profiler, som kendetegner profilerne i jeres værdikæde ift. underleverandører. Vi har indsigt i effekter, økonomi og kan se mønstre på udviklingen af den politiske interesse. Vi har styr på detaljerne og kan se, hvilke typer tiltag som reelt gennemføres og hvilke, som blot er hensigtserklæringer og tom luft.

Vores datagrundlag bygger på valid information, som kan føres tilbage til offentlige sagsnumre og eksterne godkendelse af myndigheder. Vi beregner ikke nogen værdier selv, men kan med vores database opstille data, så det er sammenligneligt, så data kan omdannes til viden og værdi. Kontakt os og kom godt videre.

image

Kontakt os og hør mere om, om de mange muligheder som fx formidle analyser og resultater til bl.a. medarbejdere, samarbejdspartnere, aktionærer og kunder.   Klik her – Kontakt Os