LANDMÆND HJÆLPER LANDMÆND I KLIMAINDSATSEN

Alle efter spørger en baseline for landmændene,  myndigheder, politikere og brancheforeninger kigger rundt på hinanden. Forskere er i gang, men det tager lang tid at blive enige om beregningsmodeller, effektberegninger og hvad der er klimavenligt.

Her har landmændene nu endelig fat i det lange strå og en helt unik mulighed for at spille sig selv og hinanden gode. Viden og data er magt og en helt central brik, som det gælder om at landmændene står sammen om at bruge fornuftigt.

I Landbrugsdata sidder vi med indsigt i mere end 3000 udviklingsideer og tilskudssager, som omfatter investeringer på over 3 mia. kr. for mere end 1400 fuldtidslandbrug.

Der er 3 centrale områder, som du som landmand skal agere på her for at stå så stærkt som muligt:

De reelle beslutninger om landbruget i 2027-2035 træffes nu. Langt størstedelen af de investeringer som du som landmand træffer nu, har ofte en levetid på 3,5 10 eller 15 år. Beslutninger træffes for mange i blinde, for hvem ved hvordan situationen ser ud på den anden side af 2030 – end sige om blot 2-3 år?

De grønne initiativer ændrer sig kun langsomt. Der arbejdes på højtryk fra forskere og myndigheder med at opstille bedre målemetoder, standarder og enheder, men det er en langsommelig proces. Også fordi nationale initiativer hænger sammen med en kompleks international kontekst. Men der er en træghed, som landmændene kan bruge til at komme foran. Ved at tage udgangspunkt i det, der har været enighed om,så som ,  effekter, måleenheder og investeringer  i de sidste år, hvor man kan  se at det typiske kun ændrer sig ca. 3-5 % om året med hvad der bliver anset som mest miljø- og klimavenligt.

image
image

”50% af løsningerne i klimaindsatsen er allerede kendt i dag” – så begynd der, hvis du som landmand er usikker. Du har hverken tid eller råd til at tøve, men det skal være let og det er det. Du skal have et overblik over hvad andre som dig reelt har gjort igennem de sidste 10 år, skabe dig et overblik over hvad du selv har gjort og seriøst overveje, om du kan følge med ift. hvad andre har gjort. Hvis det viser sig, at du allerede ligger væsentligt bagefter og har du ikke råd til at komme med, så er det nok også nu at du skal overveje, hvilken fremtid du reelt kigger ind i fremadrettet. Hvis du står over for at skulle gennemføre nogle større investeringer, så brug tid til at bekræfte eller tilrette din strategi hvis der er nogle faktorer du har overset. Omvendt ligger du i den bedre halvdel, så skal du bruge det aktivt ift. dine samarbejdspartnere og i den valgte investeringsstrategi.

Landbrugsdata arbejder med data fra ca. 50% af alle danske fuldtidslandbrug og med eksperter i tilskud til udvikling- og klimatiltag fra EU og fra forskellige danske myndigheder. Vi sidder med omkring investeringsideer og gennemførte tiltag for over 3 mia. kr.  Vi har selv betalt for udviklingen og driften af databasen, og vi er fortsat 100% uafhængige ift. myndigheder og interesseorganisationer og 100 fri af bindinger i den politiske kontekst. Vi ønsker at styrke landbruget i den fremtidige klimadebat.

Du kan få hurtigere svar, når det passer dig. Som med al ny viden, er det også for mange en stor fordel ikke kun at søge at læse sig til det, men at få noget assistance til at omsætte viden til forståelse og handling. Vi er fleksible og servicemindede, så du kan frit vælge om du ønsker telefonmøder, virtuelle møder eller fysiske møder. Vi kører gerne ud til vores kunder og ser bedriften. Hvis du har mest ro på om aftenen eller i weekenden, så kan vi også finde ud af det. Du er ekspert på dit landbrug, vi er eksperter på investeringer, tilskudsmuligheder og den historiske situation, og i fællesskab, hvor vi kombinerer vores styrker, bliver fremtidens beslutninger tydeligere at træffe, fordi pejlepunkterne bliver tydelige.

Få en uforpligtende samtale om hvordan et Klimapas kan gavne netop din bedrift.   Klik her – Kontakt Os

image