VORES DATAGRUNDLAG - VALIDITETEN OG OMFANG

Vores indsamlede, eksternt validerede og velstrukturerede data fra over 3500 landbrugsvirksomheder gør det lettere for dig at komme videre 

Landbrugets grønne indsats og investering horisont er lang. Derfor er hovedparten af den teknologi, som anvendes i dag noget, som landbruget allerede har investeret i. Rentable løsninger for en omstillingsplan hænger tæt sammen med, hvornår der i landbruget skal investeret i nyt. Derfor er det essentielt at holde øje med levetiden af det eksisterede, når de gode løsninger skal findes.

Databasen rummer over 1000 frivillige klimatiltag, som forskere og myndigheder har tilbudt siden 2011. Vi har data fra over halvdelen af alle danske fuldtidslandbrug. Databasen bygger på data fra eksperter, som kan se og kombinere muligheder, for at landmanden får gavn af de muligheder, som er relevante for den enkelte. Dataindsamlingen sker i alle faser fra strategi og idemodning, fra udarbejdelse af ansøgning, fra sikring af formalia ift. myndighedskommunikation vedr. tilsagnet, fra indsamling af dokumentation og udarbejdelse af udbetalingsanmodning. Endeligt opdateres data igen, når landmanden har bekræftet modtagelsen af udbetalingen.

 • Databasen bygger på hvad Landbrugsstyrelsen har godkendt som tilskudsberettigede miljø og moderniserings indsatser igennem de sidste 10 år, beregnet på DCA rapporter fra forskere på især Århus Universitet
 • Datagrundlaget som dækker et bredt udsnit af miljøtiltag i landbruget bl.a. ift. ammoniakreduktion, fodringsteknologi, pesticidreduktion og energireduktion (arbejdsprocesser, opvarmning, dieselforbrug), investeringsstørrelse og effektbesparelser. Den rummer viden om arbejdsmiljøtiltag, men også arbejdsmiljø og biodiversitetstiltag, som Natura 2000, §3-områder, skovrejsning mv.
 • Den bygger på Energitiltag via Energistyrelsen i forhold til markmaskiner, staldtiltag, lys og opvarmning mv. Arbejdsmiljøtiltag som skåner medarbejderne fysisk med især løft, vrid og arbejde i dårlige arbejdsstillinger, hvor både øget automatiseringer, smartere tekniske løsninger og sund fornuft, frigør mange arbejdstimer, som kan bruges bedre eller frigøre midler.
 • Den rummer information fra over 3500 landbrugsvirksomheder. Og hver gang en ny ordning dukker op, tager vi den med i databasen, så viden altid omfatter de nyeste muligheder.

Hvor kommer de validerede data fra?

 • Vi beregner ikke noget selv, men har samlet og struktureret vores indsigt og viden.
 • Vi kan ikke forudsige fremtiden men med 10 år historik, data inde fra 50% af de danske fuldtidslandbrug og med detailindsigt i over 30% af alle de frivillige tilskudskroner som er blevet afsat til landbruget, så har vi det absolutte bedste bud på, hvilken baseline landbruget har, hvilken tendenser som er i gang og på vej og hvilke mønstre, som tegner sig frem mod 2030.

Vi kan se ved test via agtindsigt, at oplysningerne, som myndigheder fremsender, ikke altid stemmer fuldt overens med det reelle billede, som findes på landmanden. Vores datakvalitet er bedre end myndighedernes, men det er også vanskeligt med så store datamængder.

  Indholdet i Landmandsdata kan kort beskrives som en database med mange års opsamlet data, der gør det muligt at:

  • At udvikle kunders forretningspotentiale og understøtte dem med data som effektivt bringer værdi og klarhed på en platform.
  • Opsamle relevante data i Landbrugssektoren. Simplificere og forbedre.
  • Levere et beslutningsgrundlag som samler Miljøeffekter og Økonomidata i Landbruget.
  • Være en medvirkende faktor i landbrugets fremtidige udvikling.
  • Med digitalisering og konstant udvikling levere hurtig rapportering.
  • Tendens analyser, Benchmark analyser
  • Evaluering af effekter.
  • Evaluering af økonomiske investeringer.
  • Værdiansættelser- ved køb/salg fremtidsperspektivering.
  • Levere input til stærkere business cases.
  • Bidrage med overblik og en holistisk tankegang.
  • Levere input til strategisk planlægning.
  • ESG- Klimamål og CSRD (EU’s bæredygtighedsrapportering)
  • Levere Klimapas Basis-Business-Pro

   

  Kontakt os og hør mere om de mange muligheder som fx indsigt i økonomisk og statistisk data og sandsynlighedsberegninger.   Klik her – Kontakt Os