Data, effektmålinger og vilje går hånd i hånd

Vores mål er : 

  • At levere valide rapporter som samler miljøeffekter og økonomidata i landbruget, som viser mønster for udviklingen 1-5 år frem og er baseret på real-time-data fremfor årsindsamlinger
  • At levere et simpelt overblik til alle relevante aktører, så enigheden om status og udfordringerne i højere grad bygger på fakta, samt hele tiden videreudvikle vores løsninger, så flere lettere og hurtigere kan få de rapporter og den indsigt, der er brug for.
image

 

image

Vores aktuelle ESG indsats. Internt har vi primært fokus på Miljøeffekterne gennem optimeret genbrug, affaldssortering af kontoraffald og maksimeret genbrug af pc’er og mobiltelefonener i deres fulde levetid. På den sociale del har vi fokus på samarbejde med proaktive netværk og åbenhed overfor folk med helt andre kompetencer. På Governance-delen har vores største indsats været  at videreudvikle og indarbejde EU-taksonomi for landbrug. Det betyder, at vi har opdelt i følgende kategorier siden 2018: Energiforbrug, Gødningshåndtering, husdyrsforhold, Jorddyrkning og gødningshåndtering og produktionsforhold. Vi kan ikke styre hvilke muligheder, som stilles til rådighed for vores kunder, rammevilkår eller beløbsgrænser, men det, vi kan påvirke, er synliggørelsen, motivationen samt bære de gode eksempler frem.

Historien:  Vores viden og årelange erfaring kobler vi med data, som vi har opsamlet siden 2011. Det hjælper os til at sætte streg under, at de danske landbrugsvirksomheder tager initiativer og ønsker at bidrage positivt til den grønne omstilling og til miljøforbedringer i Danmark. Det har været og er en informationsjungle, som mange er faret vild i, men hos Landbrugsdata har vi overblikket over de mange tilskudsmuligheder, hvor forskere, myndigheder og landmænd i fællesskab har skabt klimaforbedringer og ESG-tiltag i landbruget, og der kommer hele tiden nye muligheder til. Vi har omsat data til struktureret information, og arbejder målrettet for at så mange som muligt af de relevante aktører får mulighed for at få det omsat til en værdiskabende viden og målrettede løsninger.

Ideen til Landbrugsdata blev taget i 2018 og selskabet blev i 2022 udskilt som sit eget selskab for at lette muligheden for innovative partnerskaber, levere værdiskabende løsninger endnu hurtigere og for at videreudvikling ift. anvendelse af kunstig intelligens.

 

Kontakt os og hør mere om de mange muligheder som fx tilpasse produkter og udvikle nye til jeres kunderne.   Klik her – Kontakt Os