MISSION OG MÅL OG HISTORIE

Landbrugsdatas mission er:

At optimere investeringskapitalen i landbruget, så vi som samfund får mest klimaeffekt for pengene. Vi vil levere analyser og rådgivning til vores kunder som giver overblik, værdi, og tryghed. Vi vil bidrage til at bygge flere, bedre og stærkere broer mellem landbruget, den finansielle sektor og myndigheder, som hjælper til at spille alle partner bedre gennem øget indsigt baseret på fakta.  Vi er og vil fortsat være uafhængige, men ikke uvildige.

image

Vores mål er :  At understøtte landbrugets fremtidige udvikling gennem udvikling af kundernes forretningspotentiale og værdiskabelse ved at skabe overblik og klarhed gennem databaserede beslutningsgrundlag og indsigt baseret på over 10 års ekspertindsigt

At sætte landbruget CO2 tal i perspektiv ift. fx benchmark, de forskellige anvendte beregningsmetoder, samt tydeliggøre de mange effekter som endnu ikke er medregnet i CO2-modellerne, men som er væsentlige ift. ESG, verdensmålene mv, og benchmark i perspektivperspektiv

At levere valide rapporter som samler miljøeffekter og økonomidata i landbruget, som viser mønster for udviklingen 1-5 år frem og er baseret på real-time-data fremfor årsindsamlinger

At levere et simpelt overblik til alle relevante aktører, så enigheden om status og udfordringerne i højere grad bygger på fakta, samt hele tiden videreudvikle vores løsninger, så flere lettere og hurtigere kan få de rapporter og den indsigt, der er brug for.

image

Data, effektmålinger og vilje går hånd i hånd

Vores viden og årelange erfaring kobler vi med data, som vi har opsamlet siden 2011. Det hjælper os til at sætte streg under, at de danske landbrugsvirksomheder tager initiativer og ønsker at bidrage positivt til den grønne omstilling og til miljøforbedringer i Danmark

Det har været og er en informationsjungle, som mange er faret vild i, men hos Landbrugsdata har vi overblikket over de mange tilskudsmuligheder, hvor forskere, myndigheder og landmænd i fællesskab har skabt klimaforbedringer og ESG-tiltag i landbruget, og der kommer hele tiden nye muligheder til. Vi har omsat data til struktureret information, og arbejder målrettet for at så mange som muligt af de relevante aktører får mulighed for at få det omsat til en værdiskabende viden og målrettede løsninger.

Historien: Ideen til Landbrugsdata blev taget i 2018, hvor dataindsamlingen for alvor tog fart. Det tog over 1 års arbejde at få styr på de historiske data og finde en god struktur for udviklingen af databasen. I 2019 blev første version af databasen færdigudviklet og testet af med kunder. I 2020 blev flere produkter udviklet og datastrukturen videreudviklet med ESG taksonomien. I 2021 blev version 2 af databasen udviklet og gennemtestet. I 2022 er CO2-delen kommet med i databasen, men videreudviklingen fortsætter – også i lyset af at input ift. den grønne skattereform for landbruget bliver tydeligere.

Landbrugsdata er i 2022 af en sådan størrelse, at det giver mening at udskille det som sit eget selskab og i den forbindelse ændre ejerstrukturen. Videreudviklingen vil følge samme mission og mål som tidligere, men forventningen er, at udviklingen af produkter og værdiskabende løsninger kan levere endnu hurtigere.