Hvad har I behov for at blive klogere på om mønstre i landbruget klimaindsats?

Har du brug for data som virksomhed, myndighed, uddannelsesinstitution mv, så har vi mange muligheder for at lave dataudtræk og analyser, som kan hjælpe dig videre. Kontakt os og fortæl om dine ønsker for data og lad os se på hvilke løsningsmuligheder der er. Det kan f.eks. være flere af følgende:

  • Løfte validiteten ift. jeres strategi og intern risikoanalyse ift. kvalificering af investering, effekter og realiserbarhed i praksis
  • At give en medarbejdergruppe et kompetenceløft ift. situationen for en eller flere landbrugstyper for at drøfte muligheder, risici og niveau af ekstern udviklingskapital.
  • At tilvejebringe et godt og detaljeret datagrundlag som I som forskere eller tænketanke kan analysere og fremskrive på.
  • Overblik over hvilke tiltag har reelt set været gennemført med succes frem til nu og hvilke effekter er allerede indsamlet.
  • Opstille scenarier og/eller etablere kontakt til landmænd, som er villige til at lægge alle tal på bordet, som forskerne eller tænketankene gerne vil se.
  • Bidrage med hurtigt at fremskaffe et uvildigt, faktabaseret datagrundlag, som kan bruges til at I selv kan evaluere og videreudvikle den politiske incitamentsstruktur.
  • Gennemføre en før-analyse hurtigt og effektivt, så jeres generelle viden får et løft og et central realitetstjek
  • Få klarhed over hvilke tiltag, som har været succesfulde og hvor myndigheder, forskere og landmændene fik taget det store skridt ift. klimaindsatsen og prøve at kopiere det til nye tiltag som virker
  • Dele den eksisterende læring fra de mange tiltag, som gik op i bureaukrati og spildte ressourcer, se mønstrene og udgå at lave for mange af disse fremadrettet.

Kontakt os og hør mere om de mange muligheder som fx overvåge og analysere tendenser i branchen, samt sikre, at lovgivningen overholdes.   Klik her – Kontakt Os