Klimapassets basisdel guider dig til hurtigt og enkelt at få skabt et overblik og dernæst at kigge efter, hvad andre gør. Begge dele vil give dig mulighed for at målrette dit fokus.

Du får indsigt i, hvor mange tiltag andre, som er sammenlignelige med dig, arbejder med i deres dokumentationsgrundlag og strategiske indsats

Du kan få indblik i, hvilke ESG-områder der især har været i fokus for dit segment, og som du skal forberede dig på at kunne svare på.

Du kan få en indikation på, hvor mange effekter der har været målt på for et landbrug som dit og konkret se de måleenheder, som forskerne i de sidste 10 år især har haft fokus på for landbrug som dit. Dem skal du begynde at forholde dig aktivt til og være klar til at dokumentere og rapporterer på i din årsrapport og til dine samarbejdspartnere fremadrettet.

Du kan få indikationer på, hvor store effekterne har været i din benchmark gruppe, så du lettere kan identificere, hvilke du lettest kan fremhæve, for dit landbrug

Du får information om, hvor meget landmænd som dig typisk har investere i klimamæssige tiltag og hvor mange midler, de har fået i tilskud, så pengene strækker længere.

Herfra har du tilvalgsmulighed for at komme videre på 2 måder:

Få opstillet din egen baseline ift. dit benchmark, så du let kan kommunikere det med andre fx gårdråd, bank, myndigheder mv. eller i din årsrapport

Her samler vi dit dokumentationsgrundlag, får mest muligt med og opstillet dine klimaeffekter, så du har din baseline. Her er det vigtigt at vi arbejder sammen og hjælpes ad. Du skal give os indsigt i dine investeringer med og uden tilskud, så kan vi få sat klimaeffekter på flest muligt af dem.

Hvis du allerede er kunde hos os, kan vi fremsende en oversigt på de investeringer og effekter som vi allerede kender til. Det kan du bruge som afsæt til at sætte mere på.

  • Hvis du mangler et overblik eller ikke rigtigt tænker at du har investeret i noget relevant i de sidste 10 år, så lad os sammen finde inspirationen via dit segmentbenchmark og dine anlægsaktiver. Formentligt ligger der noget, som du kan bruge fremadrettet. Hvis ikke, så er det nok tid til at du får et løft vedr. din strategi fremadrettet. Her bistår vi dig gerne.
  • 1-4 punkter med klima- eller ESG-effekt, som er registreret hos os, hvor vi skal have dokumentation for dem og så gælder det om at få konkretiseret effekterne omkring dem mest muligt, og derved sikre at din fremtidige strategi kommer til at dække bredere og at du målrettet kan begynde at dokumentere din indsats.

5-25 punkter/ effekter – så står du stærkt og dit fokus skal være at finjustere det og sikre løbende ajourføring, så du altid har et opdateret dokumentationsgrundlag for din bedrift og er velforberedt til også at spille dine samarbejdspartnere gode.

image

Giv din strategi og din investeringsstrategi er klimaløft, så du styrker din indsats fremadrettet og sikrer at du får vinklet dine kommende investeringer ift. den grønne dagsorden

image

Vi giver dig en inspirationsliste på, hvad vi kan se, at andre som dig har investeret i med tilskud, så vi får mest muligt med for dit landbrug.

Vi giver dig inspiration til, hvilket muligheder du har og skal forvente kommer på sigt, så du lettere kan navigere og anvende muligheder for ekstern støtte.

Flere og flere vælger at benytte os til sparringspartner på hele deres investeringsstrategi, så vi kan hjælpe med at søge eksternt tilskud til de ønskede ting, når muligheden byder sig.  Det gælder om at være ude i rigtig god tid og få søgt og godkendt tilskuddet inden man aftaler noget med leverandøren. Det lykkes os i gennemsnit at skaffe ca. 200.000 kr. årligt i eksternt tilskud til hver af vores aktive kunder.

Mange andre muligheder for landmænd som allerede er godt med. Her anbefaler vi et Fuldt KlimaPas med både baseline og strategi, hvor vi får suppleret op, hvor der er evt. mangler. Flere begynder målrettet at arbejde med at indarbejde de CO2 indikationer, som der er mest typisk for bedrift typen. Forstå dine styrker, udfordringer og største usikkerheder for din bedrift, så du får et kompetenceløft ift. dit CO2 tal. Vi kan også sende dig videre til andre i vores netværk, som har specialiseret sig i andre typer at CO2 opgørelse.