KF-Tilskud’s mål er at rådgive og vejlede dig som landmand, (smed, gartner – kort sagt alle SMV-virksomheder), og at bidrage til at du kan træffe de rigtige beslutninger for dine fremtidige investeringer og være en aktiv samarbejdspartner til at guide og støtte dig igennem tilskudsjunglen. Hvis du i din bedrift og virksomhed også gerne vil gøre en indsats for at øge din udviklingsmuligheder, så tag kontakt til KF Tilskud og kom med.

De aktive kunder hos KF-Tilskud har i gennemsnit modtaget 200.000 kr. hver om året via eksterne tilskud. Tilskuddene varerier mellem ca. 50.000 kr. til 5 mio. kr. hver, og de mest flittige har søgt via over 30 muligheder.  KF-Tilskuds kunder får generelt over 25%-35% af de midler, som det er muligt for danske landmænd at få. KF-Tilskud kan også finde noget til dig.  

VIL DU VÆRE FREMTIDENS LANDMAND og øge dine chancer for at få del i de mange økonomiske støttemuligheder?

Så er det vigtigt, at du gør en indsats ift. at indsamle flere data vedr. din bedrift end tidligere og det er generelt andre typer af data end dem, som du er stærk på i dag. Det er afgørende, hvis du vil have succes med at få tilskud og få økonomisk gevinst af de fremtidige tilskudsmuligheder, herunder landmandens evne til at kunne dokumentere på et tilstrækkeligt niveau ift. myndighedernes standarder. Der er mange nye muligheder på vej og det behøver ikke at være svært for dig.

KF-Tilskud yder både støtte til udvikling af projektidéer, men også hjælp til at administrere de nye krav, der følger med tilskuddene både før, under og efter omstillingen til bæredygtig teknologi. Afslutningsvist, hjælper KF-Tilskud også med at afrapportere til de rette instanser. Det gør en grøn omstilling til bæredygtig teknologi nemmere at håndtere for det enkelte landbrug og den enkelte virksomhed.

KF-Tilskud Aps er uafhængig, men ikke uvildige. Virksomheden har viden, meninger og holdninger til landbruget og til grøn omstilling. Og hver eneste dag er de med til at italesætte den store indsats, der ydes i landbruget.

Hjælp til selvhjælp

Hos KF-Tilskud kan du få vejledning til at omlægge dine produktionsomkostninger. Du bliver vejledt i forhold til tilskudsordninger, så du kan få økonomisk hjælp til din grønne omstilling. KF-Tilskud tager dig i hånden, og følger dig sikkert igennem alle processerne. Hvilket er noget vores kunder i den grad påskønner, da det giver dem mulighed for at koncentrere sig om det de er bedst til. Resultatet bliver skræddersyede løsninger, som gavner os alle. klik her – kontakt Os

image
image

Bæredygtigteknologi og fremtidens landmænd

Alle, der ønsker at investere i bæredygtig teknologi, bør holde øje med de danske og europæiske klimalove, som alle har fokus på reduktion af klimagasser. Målet er at gøre landbrugsproduktionen så CO2-venlig som muligt ved at investere i teknologier, der kan dokumentere landmandens reelle opnåede miljøeffekt. Dels for at løfte og styrke landmandens profil, dels for at gøre det enkelte landbrug mindre følsomt for nye klimaafgifter fx CO2-afgifter.

Det kan i dag opnås ved at satse på den bæredygtige teknologi, som eks. at reducere brugen af pesticider ved at sprøjte mere målrettet, robotteknologi, skånsom produktion af f,eks. korn som anvendes til fødevareproduktion og meget mere.

Foderudgifter kan også reduceres mærkbart ved at investere i ny, intelligent teknologi, som tilpasser sig dyrenes faktiske og fysiologiske behov. Ressourcespildet mindskes, produktionsomkostninger falder, og CO2-forbruget reduceres.

Siden 2021 har banker stillet krav – de såkaldte ESG-krav – til den enkelte landmand og landbrugsvirksomhed om, at de skal dokumentere, at virksomheden ikke har en negativ indvirkning på klimaet og miljøet. Banken vil måle landbrugsvirksomhederne og deres produktion.