ESG – nye dokumentationskrav fra 1.januar 2024 skruen strammes for alle Landbrugsvirksomheder – få tilskud til at styre dine data.

12. juni 2023

Fra 1. januar 2024 sætter taksonomi-forordningen nye krav for dokumentation for bl.a. landbrug i forhold til ESG – afrapporteringer.

De nye krav er:

  • Bæredygtig anvendelse og beskyttelse af vand og havressourcer
  • Cirkulær økonomi
  • Forebyggelse og bekæmpelse af forurening
  • Beskyttelse og genopretning af biodiversitet og økosystemer

Det er alle nye indsatsområder hvor landbruget scorer lavt i forhold til at have data på plads.

Ydermere sættes der fremadrettet øget fokus på at landbrugsvirksomhederne peger på deres ”akilleshæl”, dvs. finder de indsatsområder i virksomheden der kræver et meget større fokus end andre. Der vil blive stillet krav om kvantificerbare mål og at disse overholdes. Landbruget skal forberede sig på at der stilles krav om at virksomheden udarbejder en omstillingsplan der beskriver hvordan virksomheden vil håndtere ESG- risici. Din landbrugsvirksomhed skal omsætte handleplaner og hensigtserklæringer til strategiplaner der igen skal omsættes til forretningsplaner som indeholder kvantificerbare mål, så dine investorer får mest miljø for pengene og du bliver derved i stand til at kunne maksimere den økonomiske ramme som din virksomhed har.

Der er ingen tvivl om at ESG hurtig kan blive en ”ørkenvandring” hvis ingen ved hvad de kigger efter. Det er således på ingen måde godt nok, når man som landmand tror at man blot kan skrive sig ud af ESG – det kan man ikke!

Der skal tal på bordet.

Begreber som CSR og LCA er yt og ikke længere gangbar. De virksomheder som stadig bruger disse termer har simpelthen ikke fulgt med.

Som landbrugsvirksomhed skal du i gang. Du må ikke vente på at du får tingene foræret – for det gør du med sikkerhed ikke. Ingen af dine samarbejdspartnere ved nemlig hvad du sidder inde med af data.

Du skal have data frem – og her tænkes der ikke på udbytte data men på forbrugsdata. Derudover skal du hele tiden regne med at dine tal benchmarkes op mod andre i dit segment og indenfor samme produktionsgren. Og ved du hvordan du måler og kvantificerer biodiversitet? Nej vel, men så svært er det nu heller ikke.

F.eks. åbner der en pulje under erhvervsministeriet den 30. august mdr. der giver dig, som landmand, mulighed for at søge om tilskud på 100.000 kr. til digitalisering og kortlægning af dine data.

Hvordan kommer du videre?

Hos KF Tilskud ApS og Landbrugsdata ApS arbejder vi med Landbrugets data, vi er de bedste til at guide din virksomhed til at opsætte kvantificerbare mål for din ESG-afrapportering – vi har ikke alle svar men vi har rigtig mange svar i forhold til hvordan du og din virksomhed kommer videre med ESG og synliggørelse af bæredygtige mål der stiller skarpt på hvordan du bedst kan udnytte din virksomheds økonomiske ramme.

En af de mange og store udfordringer som Landbruget kigger ind i er, at alle investorer vil vide og kende fødevareproduktionens påvirkninger i forhold til omverden, både de sociale men så sandelig også de miljømæssige. Og kan landbruget ikke levere den viden, så kan du som landmand risikere at investorerne finder en anden end dig at investere i – det er ikke længere nok at lave hensigtserklæringer i sin årsrapport! Du skal sætte handling og tal bag dine ord.

Read More

Investeringer skaber fremtiden

Vi skal sikre, at udgifter til klimaløsninger i dag bliver til investeringer i en grønnere fremtid. Med omstillingen af landbrugs- og fødevareerhvervet frem mod 2030 er der tale om en historisk hurtig og
stor ændring i et af Danmarks allerstørste erhverv. De høje ambitioner afspejler sig også i finansierings behovet. Sammentænkning og synergi med andre sektorer bliver afgørende.

Read More

Teknologierne skal vise vejen

Med landbrugsaftalen fra 2021 har Folketinget besluttet, at landbruget frem til 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 55-65 pct. i forhold til udledningen i 1990. Nye beregninger fra
SEGES Innovation viser, at landbruget kan leve op til målene, hvis kendte teknologier modnes og
forfines frem mod 2030.

Read More