Med landbrugsaftalen fra 2021 har Folketinget besluttet, at landbruget frem til 2030 skal reducere udledningen af drivhusgasser med 55-65 pct. i forhold til udledningen i 1990. Nye beregninger fra
SEGES Innovation viser, at landbruget kan leve op til målene, hvis kendte teknologier modnes og
forfines frem mod 2030.