Vi skal sikre, at udgifter til klimaløsninger i dag bliver til investeringer i en grønnere fremtid. Med omstillingen af landbrugs- og fødevareerhvervet frem mod 2030 er der tale om en historisk hurtig og
stor ændring i et af Danmarks allerstørste erhverv. De høje ambitioner afspejler sig også i finansierings behovet. Sammentænkning og synergi med andre sektorer bliver afgørende.